Toplumsal Tarih’in 344. sayısı çıktı

!

Bu ayki dosyamızın başlığı “100. Yıl Dönümünde Büyük Taarruz”. Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolu açan, ülkemiz tarihinin dönüm noktalarından birisini teşkil eden bu olayın perde arkası ile ihmal edilmiş yönlerini askeri ve siyasi tarih perspektifinden masaya yatırıyoruz.

Dosyamızda Fatih Baş, Büyük Taarruz’a hazırlık döneminin siyasi ve askeri yanlarını irdeliyor. Bülent Durgun, Büyük Taarruz öncesinde seferberlik, ikmal, ulaştırma ve bakım faaliyetlerinin arka planını anlatıyor. Her savaşın en az iki tarafı olur. Ülkemizdeki Kurtuluş Savaşı çalışmalarında genellikle Yunan tarafı ve perspektifi ihmal edilmekte, savaş tek taraflı aktarılmaktadır. Konstantinos Travlos, Yunan yenilgisinde farklı seviyedeki üç komutanın rolünü inceleyerek neden bir hezimete dönüştüğünü inceliyor.

Mesut Uyar, Büyük Taarruz’un askerî açıdan nasıl icra edildiğinin Türk tarafından hikâyesini eleştirel bir tarzda anlatıyor. Y. Doğan Çetinkaya ise türlü rivayet ve efsanelere konu olmuş Hint yardımı ile Büyük Taarruz arasındaki ilişkiyi tahlil ediyor. Nuran Yıldırım, Aspirin’in 1925 yılında Türkiye’ye girişinin hikayesini kaleme alıyor. Cem Kumuk yazısında Kafkasya tarihinin tartışmalı simalarından Said Şamil’in siyasi hayatını yeni belgeler ışığında analiz ediyor.

Ömer Obuz, erken Cumhuriyet döneminde kurbanlarını güzellikleriyle büyüleyen ve dönemin gazetelerine de haber olan kadın yankesicilerden Fındık Fatma’yı bize tanıtıyor. Uğur Serçe, İspanya İç Savaşı sırasında Fransa ve ABD seyahatine çıkan Sabiha Zekeriya’nın oralardan savaş üstüne kaleme aldığı izlenim yazılarını mercek altına alıyor. Orhun Yalçın, Ermeni Devrimci Federasyonu’nun (Taşnaksutyun) Kürtlere ve toprak meselesine bakışını ve sosyalist bir Osmanlıcılık hayallerini aktarıyor.

Toplumsal Tarih’e e-dergi olarak da Google Play ve Kobo platformları üzerinden ulaşabilirsiniz. Eski sayıları e-dergi olarak okuyuculara sunma çalışmaları ise devam ediyor. Etkinlikler için Tarih Vakfı’nın sosyal medya hesaplarını takip edebilir, internet sitemizi ziyaret edebilir, ayrıca Tarih Dostu olarak Vakfa destek olabilirsiniz. Tarih Dostu olunduğunda Toplumsal Tarih dergisi her ay ücretsiz olarak okurlara gönderiliyor, ayrıca Tarih Dostu okurları Tarih Vakfı Yurt Yayınları’ndan %50 indirim sahibi oluyor.

www.tarihvakfi.org.tr
12 kişilik Girişim Kurulu’nun çabaları ve 264 kurucu üyenin katkılarıyla 1991 yılında kurulan Tarih Vakfı’nın öncelikli amacı, tarihin bilimsel bir çalışma dalı olarak etkinleşmesini sağlamaktır. Devletten tümüyle bağımsız bir sivil toplum örgütü olan Tarih Vakfı’nın tüm kuruluş sermayesi kurucularının katkılarından oluşmaktadır. Vakıf aynı zamanda, Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal tarihi alanında uzmanlaşan bir arşiv, kütüphane, araştırma, eğitim, yayın ve müzecilik kuruluşudur. Tarih Vakfı düzenlediği etkinlikler ve konusunda uzman yayınları ile Türkiye’de bilimsel tarihçilik bilincinin gelişmesinde ve yerleşmesinde önemli rol oynamaktadır. Vakıf’la ilgili daha ayrıntılı bilgi için www.tarihvakfi.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.