Leyli Sanat Derneği’nin düzenlediği “Sanat Üretimine Sivil Bakış” paneli gerçekleşti

Leyli Sanat Derneği’nin sanat üreticilerinin ihtiyaç ve problemlerini duyurmak amacıyla düzenlediği “Sanat Üretimine Sivil Bakış” adlı panel, 22 Ekim Pazar günü Kadıköy Müze Gazhane’de büyük bir ilgi ile gerçekleşti. STK temsilcilerinin deneyimlerini paylaştığı etkinlikte, katılımcıların soru ve değerlendirmeleri üzerinden bir tartışma alanı oluşturularak sanat üreticilerinin karşılaştığı sorunlara birlikte çözüm yolları düşünüldü.

İfade özgürlüğü hak temelli çalışmalar yürüten, bireylerin duygu ve düşüncelerini kültür/sanat aracılığıyla paylaşmasına alan ve fırsat oluşturan Leyli Sanat Derneği, “Sanat Üretimine Sivil Bakış” adlı panel ile sanat alanında çalışmalar yapan STK temsilcileri ile sanat üreticilerini ve sanatseverleri bir araya getirdi. 22 Ekim Pazar günü, Kadıköy Müze Gazhane’nin T Atölye adlı mekanında gerçekleşen etkinliğe; Ali İsmail Korkmaz Vakfı adına Şeyma Keskin, Kadıköy Kültür Evi adına Busenur Karayiğit, Sanat Fabrika adına Yağmur Su Özdemir ve Ekim Deniz Akarslan, Susma Platformu adına Alara Sert katıldı.

Panelist STK’ların kültür ve sanat alanındaki çalışmalarının ve gönüllülük faaliyetlerinin aktarıldığı “Sanat Üretimine Sivil Bakış” panelinde, sanat ve toplum arasındaki ilişkiye de değinildi. Sanatsever ve sanatçıların STK’lardan beklentilerinin tartışıldığı akşamda, yürütülen gerici politikaların ve diğer yasakların kültür ve sanat dünyasına verdiği zararlar gündeme geldi. Sanatsever ve sanat üreticilerinden oluşan katılımcıların sorularının da yanıtlandığı etkinlikte; sansür ve otosansür, kaynak yetersizliği, fiziki alan bulamama gibi sanat üreticilerinin karşılaştığı problemler için çözüm yolları tartışıldı.

“Sivil toplum ve sanat dünyasını buluşturan etkinlikler devam edecek”

Sanat üreticilerin, sanatseverlerin ve sivil toplumun bir araya getiren etkinliklerin devam edeceğini belirten Leyli Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Yeşil, “Bugünün sonunda 5 sivil toplum kuruluşunu bir araya getirip, aynı salonda konuşabilmek, hepimizi güçlü hissettirdi. Umuyorum ki bu buluşmalara başka kültür/sanat STK’larını da eklemleyerek dayanışma göstermeye devam edebiliriz.” dedi. Toplantı çıktılarından ilgili kamuoyu için bir kaynak da oluşturulacağını ekleyen Yeşil, dayanışma içinde çalışmanın ve birlikte çözüm yolları aramanın daha adil ve özgür bir sanat dünyası için umut olduğunu belirtti.